Prezentacija je uspešno realizovana 7. marta 2007.g. u Ambasadi Republike Slovačke na Novom Beogradu. Prezentaciju je otvorio ambasador Republike Slovačke u Republici Srbiji, ekscelencija Igor Furdik. Nakon uvodnih reči ambasadora direktor firme SLOVARM d.o.o. gospodin Vladimir Kisela je pričao o planovima firme na srpskom tržištu. Zatim sledi prezentacija matične firme SLOVARM a.s. iz Myjave i firme PREMATLAK a.s. iz grada Stara Tura.
Ukratko su spomenute i firme iz Slovačke i Češke koje će zastupati firma SLOVARM d.o.o.
Posle same prezentacije usledela je zakuska i koktel uz zvuke slovačke narodne muzike, gde su uspostavljeni mnogi poslovni kontakti.
Prezentaciji je prisustvovalo više od 130 ljudi. Bili su tu predstavnici brojnih firmi sličnih delatnosti, Udruženja toplana, vodovoda i kanalizacija, Privredne Komore Srbije, Agencije za privatizaciju, raznih medija kao i ličnosti iz javnog i političkog života...